دان آغازین مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط مدیر   
دوشنبه ، 20 آبان 1392 ، 09:29

 

 

 

 

 

 

دان آغازین گالینا

 

انرژی قابل متابولیسم

2950

پروتئین خام

21

فسفر قابل دسترس

60/0

کلسیم

9/0

سدیم

15/0

لیزین

25/1

متیونین

50/0

متیونین + سیستئین

95/0

ترئونین

90/0

اسید لینولئیک

8/2

آخرین بروز رسانی مطلب در چهارشنبه ، 11 دی 1392 ، 13:08
 
ایمن شده توسط وب سایت عرش هاست