کنسانتره 5% گوشتی گالینا مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط مدیر   
سه شنبه ، 14 آبان 1392 ، 10:31

 

 

 

 

 

 

آنالیزمواد معدنی و ویتامین ها درکنسانتره ۵% گوشتی گالینا

 

 


 

آنالیز

ویتامین ها و مواد معدنی در پنجاه کیلوگرم کنسانتره

درصد پروتئین خام

12 حداقل

ویتامین A

MIU 12

درصد لیزین

6/2 حداقل

ویتامین D3

MIU 5

درصد متیونین

3/3 حداقل

ویتامین E

gr 50

درصد متیونین + سیستین

حداقل

6/3

ویتامین K3

gr 3

ترئونین

7/1 حداقل

ویتامین B1

3 gr

درصد فسفر قابل جذب

4/6 حداقل

ویتامین B2

8 gr

درصد کلسیم

5/15 حداکثر

ویتامین B3

gr 15

درصد چربی

48/0 حداکثر

ویتامین B5

gr 60

درصد فیبر

5/2 حداکثر

ویتامین B6

gr5

درصد نمک طعام

5 حداکثر

ویتامین B9

gr 2

درصد رطوبت

10 حداکثر

ویتامین B12

Mgr 25

درصد ماده خشک

90 حداقل

بیوتین H

Mgr 200

انرژی متابولیسمی (کیلو کالری در کیلو گرم)

1900حداقل

کولین کلراید

gr 800

خاکستر کل

56 حداکثر

منگنز Mn

gr 120

پراکسید

-

آهن Fe

gr 40

TVN

4 حداکثر

روی Zn

gr 110

شرایط فیزیکی: پودر مخلوط در دان

مس Cu

gr 16

این محصول فاقد آلودگی سالمونلائی می باشد

ید I

gr 1

سلنیوم Se

gr 4/0

آنتی اکسیدان

gr 600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فرمول دان پیشنهادی بر پایه ذرت و بدون روغن با کنسانتره 5 % گوشتی گالینا

 

 


 

مواد مصرفی

آغارین

0 تا 10 روزگی

رشد

11 تا 24 روزگی

پایانی 1

25 تا 42 روزگی

پایانی 2

43 روزگی تا کشتار

کنستانتره 5% (kg)

50

50

50

50

ذرت (kg)

572

630

666

713

کنجاله سویا (44%) ( (kg

374

317

282

237

روغن (kg)

-

-

-

-

صدف یا کربنات (kg)

4

3

2

1

جمـع (kg)

1000

1000

1000

1000

آغارین

رشد

پایانی 1

پایانی 2

مواد مغذی

v

انرژی (کیلو کالری در کیلو گرم)

2830

2890

2930

2970

% پروتئین

5/21

6/19

5/18

17

% لیزین

34/1

27/1

13/1

1

% متیونین

52/0

51/0

48/0

45/0

% متیونین+ سیستین

90/0

87/0

80/0

70/0

% ترئونین

89/0

76/0

73/0

7/0

% فسفر قابل جذب

52/0

51/0

50/0

49/0

% کلسیم

1/1

9/0

85/0

85/0

% نمک

25/0

25/0

25/0

25/0

% فیبر

34/3

24/3

3

8/2

% چربی

16/3

17/4

2/4

3/4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فرمول دان پیشنهادی بر پایه ذرت با روغن کنسانتره 5 % گوشتی گالینا

 

 

 

 

 

 

 

مواد مصرفی

آغارین

0 تا 10 روزگی

رشد

11 تا 24 روزگی

پایانی 1

25 تا 42 روزگی

پایانی 2

43 روزگی تا کشتار

کنستانتره 5% (kg)

50

50

50

50

ذرت (kg)

551

572

631

690

کنجاله سویا (44%) ( (kg

381

351

293

235

روغن (kg)

14

24

24

24

صدف یا کربنات (kg)

4

3

2

1

جمـع (kg)

1000

1000

1000

1000

 

 

 

 

آغارین

رشد

پایانی 1

پایانی 2

مواد مغذی

v

انرژی (کیلو کالری در کیلو گرم)

2900

3000

3050

3100

% پروتئین

22

21

19

17

% لیزین

35/1

27/1

13/1

1

% متیونین

52/0

51/0

48/0

45/0

% متیونین+ سیستین

90/0

87/0

80/0

70/0

% ترئونین

89/0

76/0

73/0

7/0

% فسفر قابل جذب

52/0

51/0

50/0

49/0

% کلسیم

1/1

9/0

85/0

85/0

% نمک

25/0

25/0

25/0

25/0

% فیبر

34/3

24/3

3

8/2

% چربی

16/3

17/4

2/4

3/4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فرمول دان پیشنهادی بر پایه ذرت و گندم با کنسانتره 5 % گوشتی گالینا

 

 

 

 


 

آغارین

رشد

پایانی 1

پایانی 2

مواد مغذی

v

انرژی (کیلو کالری در کیلو گرم)

2900

3000

3050

3100

% پروتئین

22

21

19

17

% لیزین

35/1

27/1

13/1

1

% متیونین

52/0

51/0

48/0

45/0

% متیونین+ سیستین

90/0

87/0

80/0

70/0

% ترئونین

89/0

76/0

73/0

7/0

% فسفر قابل جذب

52/0

51/0

50/0

49/0

% کلسیم

1/1

9/0

85/0

85/0

% نمک

25/0

25/0

25/0

25/0

% فیبر

34/3

24/3

3

8/2

% چربی

16/3

17/4

2/4

3/4

 

 

 

مواد مصرفی

آغارین

0 تا 10 روزگی

رشد

11 تا 24 روزگی

پایانی 1

25 تا 42 روزگی

پایانی 2

43 روزگی تا کشتار

کنستانتره 5% (kg)

50

50

50

50

ذرت (kg)

510

500

504

506

کنجاله سویا (44%) ( (kg

371

321

270

220

روغن (kg)

15

26

25

25

گندم (kg )

50

100

150

200

صدف (kg)

4

3

1

1

جمـع (kg)

1000

1000

1000

1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

این شرکت آمادگی دارد جهت نتیجه گیری بهتر آب مورد مصرف در فارم را آنالیز و بر اساس آن بهترین ترکیب را پیشنهاد دهد .

 

 

جهت هرگونه مشاوره با بخش علمی شرکت تماس گرفته شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آخرین بروز رسانی مطلب در چهارشنبه ، 11 دی 1392 ، 13:13
 
ایمن شده توسط وب سایت عرش هاست