کنسانتره 5% مرغ مادر راس مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط مدیر   
سه شنبه ، 14 آبان 1392 ، 09:50

 

 

 


 

 

آنالیزمواد معدنی و ویتامین ها درکنسانتره۵% مرغ مادر راس (دوره آغازین) گالینا

 

 

 


 

آنالیز

ویتامین ها و مواد معدنی در پنجاه کیلوگرم کنسانتره

درصد پروتئین خام

12 حداقل

ویتامین A

MIU 11

درصد لیزین

6/2 حداقل

ویتامین D3

MIU 4

درصد متیونین

3/3 حداقل

ویتامین E

gr 60

درصد متیونین + سیستین

حداقل

8/3

ویتامین K3

gr 3

ترئونین

1 حداقل

ویتامین B1

3 gr

درصد فسفر قابل جذب

6 حداقل

ویتامین B2

6 gr

درصد کلسیم

5/15 حداکثر

ویتامین B3

gr15

درصد چربی

48/0 حداکثر

ویتامین B5

gr 30

درصد فیبر

5/2 حداکثر

ویتامین B6

Gr4

درصد نمک طعام

5 حداکثر

ویتامین B9

gr 2

درصد رطوبت

10 حداکثر

ویتامین B12

Mgr 20

درصد ماده خشک

90 حداقل

بیوتین H

Mgr 150

انرژی متابولیسمی (کیلو کالری در کیلو گرم)

1900حداقل

کولین کلراید

gr 700

خاکستر کل

56 حداکثر

منگنز Mn

gr 120

پراکسید

-

آهن Fe

gr 40

TVN

4 حداکثر

روی Zn

gr 100

شرایط فیزیکی: پودر مخلوط در دان

مس Cu

gr 16

این محصول فاقد آلودگی سالمونلائی می باشد

ید I

gr 1

سلنیوم Se

gr 4/0

آنتی اکسیدان

gr 1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آنالیزکنسانتره۵% مرغ مادر راس گالینا (دوره رشد)

 

 

 

مواد مغذی

ویتامین ها و مواد معدنی در پنجاه کیلوگرم کنسانتره

درصد پروتئین خام

12 حداقل

ویتامین A

MIU 11

درصد لیزین

2 حداقل

ویتامین D3

MIU 4

درصد متیونین

8/2 حداقل

ویتامین E

gr 45

درصد متیونین + سیستین

3 حداقل

ویتامین K3

gr 2

ترئونین

1 حداقل

ویتامین B1

2 gr

درصد فسفر قابل جذب

5/5 حداقل

ویتامین B2

5 gr

درصد کلسیم

5/15 حداکثر

ویتامین B3

gr15

درصد چربی

48/0 حداکثر

ویتامین B5

gr 30

درصد فیبر

5/2 حداکثر

ویتامین B6

gr2

درصد نمک طعام

5 حداکثر

ویتامین B9

gr 1

درصد رطوبت

10 حداکثر

ویتامین B12

Mgr 20

درصد ماده خشک

90 حداقل

بیوتین H

Mgr 150

انرژی متابولیسمی (کیلو کالری در کیلو گرم)

1900حداقل

کولین کلراید

gr 700

خاکستر کل

56 حداکثر

منگنز Mn

gr 120

پراکسید

-

آهن Fe

gr 40

TVN

4 حداکثر

روی Zn

gr 100

شرایط فیزیکی: پودر مخلوط در دان

مس Cu

gr 16

این محصول فاقد آلودگی سالمونلائی می باشد

ید I

gr 1

سلنیوم Se

gr 4/0

آنتی اکسیدان

gr 1000

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آنالیزمواد معدنی و ویتامین ها درکنسانتره۵% مرغ مادر راس (دوره تولید) گالینا

 

 

 

 

آنالیز

ویتامین ها و مواد معدنی در پنجاه کیلوگرم کنسانتره

درصد پروتئین خام

12 حداقل

ویتامین A

MIU 12

درصد لیزین

6/2 حداقل

ویتامین D3

MIU 4

درصد متیونین

3/3 حداقل

ویتامین E

gr 100

درصد متیونین + سیستین

حداقل

8/3

ویتامین K3

gr 5

ترئونین

1 حداقل

ویتامین B1

3 gr

درصد فسفر قابل جذب

6 حداقل

ویتامین B2

12 gr

درصد کلسیم

5/15 حداکثر

ویتامین B3

gr15

درصد چربی

48/0 حداکثر

ویتامین B5

gr 55

درصد فیبر

5/2 حداکثر

ویتامین B6

Gr5

درصد نمک طعام

5 حداکثر

ویتامین B9

gr 2

درصد رطوبت

10 حداکثر

ویتامین B12

Mgr 20

درصد ماده خشک

90 حداقل

بیوتین H

Mgr 300

انرژی متابولیسمی (کیلو کالری در کیلو گرم)

1900حداقل

کولین کلراید

gr 700

خاکستر کل

56 حداکثر

منگنز Mn

gr 120

پراکسید

-

آهن Fe

gr 40

TVN

4 حداکثر

روی Zn

gr 100

شرایط فیزیکی: پودر مخلوط در دان

مس Cu

gr 16

این محصول فاقد آلودگی سالمونلائی می باشد

ید I

gr 1

سلنیوم Se

gr 4/0

آنتی اکسیدان

gr 1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مواد تشکیل دهنده: لیزین، متیونیــــــن،ترئونین، دی کلسیم فسفات، کربنات کلسیم، آنزیــــم

فیتاز، مکملهای ویتامینه و معدنی، کولین کلرایــــــد، نمک، مولتی آنزیم، آنتی اکسیدان

جهت هرگونه مشاوره با بخش علمی شرکت تماس گرفته شود.

 

آخرین بروز رسانی مطلب در چهارشنبه ، 11 دی 1392 ، 13:20
 
ایمن شده توسط وب سایت عرش هاست