مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل

لیزین کره

cj اندونزی

 

لیست قیمت ها :(کیلوگرم/هفتگی) تماس تلفنی

 

دان آماده(پری استارتر): ؟

 

استارتر: ؟

 

میان دان: ؟

 

پس دان 1 : ؟

 

پس دان 2 : ؟

 

کنسانتره 5% گوشتی: ؟

 

کنسانتره 5% ویژه(تا10روزگی): ؟

 

کنسانتره 5% ویژه (مرحله دوم): ؟

مصرف سویا و روغن کمتر

 

کنسانتره2/5%گوشتی: ؟

 

کنسانتره2/5% ویژه گوشتی: ؟

مصرف سویا و روغن کمتر

 

متیونین: 155000

لیزین: 89000

کولین ایندوکرن: 53500

کولین میاویت: 62000

ایمن شده توسط وب سایت عرش هاست